Mad world

– Tại sao cần phải kiếm nhiều tiền trong khi suy cho cùng, ăn uống, ngủ nghỉ, khí thở rất là rẻ?
– Tại sao lại dùng tiền để xem là mục tiêu theo đuổi trong sự nghiệp, tại sao dùng tiền như một cần câu nhân lực?
– Tại sao lại suốt ngày cắm đầu vào smartphone mà khộng say “hello” to the world?
– Tại sao lại không đọc sách mà lại xem tutorial trên youtube?
– Tại sao không chỉ cho sinh viên đọc cuốn “Structure and Interpreter of computer program” mà lại kêu sinh viên đọc “The C Programming Language” ở môn Introduction to Programming. Ba láp thiệt chứ!
– Tại sao không đối xử với mọi người thân thiện hơn, mà lại cau có khuôn mặt để làm gì, khổ mình, khổ người.
Rõ khổ!??