Going to a workshop

// Bài viết có yếu tố “đụng chạm”, cân nhắc trước khi đọc. Có gì thì tranh luận trên đây. Sẵn lòng thôi.

Cuối tuần trước, đi hội thảo tư vấn cho sinh viên của UEH Connected, nghe bác General Consul của Canada nói: “Vietnam Economy has been growing rapidly for twenty years (nói ba bốn câu về ý này thấy xài lặp lại mỗi từ rapidly, haizz).” Chắc hồi học ở high school bác ấy không học kỹ Mathematics và Literature cho lắm. Hai mươi năm GDP per capita tăng có hơn 1k $ mà rapidly, wow wow. Cũng tầm thời gian đó, Singapore chỉ tăng sơ sơ tầm 30k $ thôi hà (Nguồn: World Bank). Cảm thấy ở đời, phải nói và phải nghe những lời sáo rỗng thật là mệt! Chi vậy?!! Còn bày đặt khuyên sinh viên là “You should always tell the truth.” Ironically, you’re a badass liar, no more, no less! Chả trách sao nhân tài cứ thích đổ về Mỹ. Consul nhà người ta ở đẳng cấp khác xa. Cho nên cái American Center mới đã làm sao. After all, I unhesistantly decide to avoid Canada, as my next step move. 

Nhắn nhủ: hỡi anh em bốn phương thuộc dòng dõi An Nam tóc dài răng đen, đừng tiếp tục tự huyễn hoặc mình là “Con gồng, cháu tin” nữa. Bước ra nước ngoài mở miệng “Ai em vit-nam-mi” là bị khinh thấy mẹ rồi! Biết lo thì tu tâm dưỡng tánh đi. Múa hát uống rượu quên sự đời thì chỉ mãi nghèo càng thêm nghèo thôi. Thân ái!